Contributie

Contributie

De hoogte van de contributie wordt elk jaar vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering die in het voorjaar plaatsvindt.

Sinds enkele seizoenen is het mogelijk de verschuldigde contributie middels een automatische incasso te betalen, als je ons hiertoe machtigt. Voor nieuwe leden is dit verplicht. Daarom kan je ons gelijk machtigen bij het aanmelden via onze website. Het machtigingsformulier kan je ook hier downloaden. De contributie wordt tijdens het speelseizoen (september t/m april) maandelijks afgeschreven.

Voor bestaande leden is het ook nog altijd mogelijk de contributie zelf over te maken. Indien je echter je contributie in termijnen wenst te voldoen kan dit alleen middels het automatische incasso. Leden die nog geen machtiging hebben afgegeven zullen aan het begin van het seizoen per e-mail een factuur ontvangen. Als je toch gebruik wil maken van een automatische afschrijving, stuur dan een mailtje naar penningmeesternovo@gmail.com. Je ontvangt dan alsnog een machtigingsformulier. Je kan het formulier ook zelf downloaden en invullen en naar het genoemde e-mailadres versturen.

Bij langdurige blessures en zwangerschappen kunnen de afschrijvingen gestopt worden. Geef dit zodra dit speelt en/of tijdig door aan het secretariaat. Dit kan middels een e-mail naar: novonoordwijk@gmail.com.

Het rekeningnummer van Novo volleybal is: NL67RABO0346828848 te Noordwijk. Als je vragen hebt over het betalen van de contributie kan je contact opnemen met onze penningmeester Manon Vergunst via penningmeesternovo@gmail.com.

De verschillende contributies voor het seizoen 2018 – 2019 zijn op de Algemene Leden Vergadering van april 2018 als volgt vastgesteld:

Categorie lidmaatschap Contributiebedrag
Mini’s*(t/m 11 jaar)€ 90,00
Junioren*(12 t/m 17 jaar)€ 148,02
Senioren 1x trainen + competitie*(18 jaar en ouder)€ 213,51
Senioren 2x trainen + competitie*€ 259,64
Senioren zonder competitie€ 138,38
Recreanten€ 113,47
Recreanten + competitie*€ 133,26
Knipkaart€ 45,00
Verenigingslid€ 22,50

*Bijdrage van €12,50 aan Nevobo kosten wordt aan het begin van het seizoen apart in rekening gebracht.

Voor de leeftijden die genoemd zijn is de peildatum 01-10-2018. Voor gezinsleden die op hetzelfde adres ingeschreven staan, geldt een korting van €10,- per gezinslid. Dit jaar wordt er geen kledingbijdrage in rekening gebracht.