Contributie

Contributie

De hoogte van de contributie wordt elk jaar vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering, die doorgaans in het voorjaar plaatsvindt. De verschillende contributies voor het seizoen 2023-2024 zijn door de Algemene Leden Vergadering van 23 mei 2023 als volgt vastgesteld:

Contributieseizoen 2023-2024
 Mini's (t/m 11 jaar) * € 98,00
 Junioren (12 t/m 17 jaar) * € 160,00
 Senioren + competitie€ 230,00
 toeslag 2x trainen senioren € 51,00
 Senioren zonder competitie € 150,00
 Recreanten € 122,00
 Recreanten + competitie € 144,00
 Knipkaart recreanten (10x) € 65,00
 Verenigingslid € 25,00
 * leeftijdsgrens per 1 oktober 

Voor nieuwe leden is het verplicht om de vereniging te machtigen de contributie te innen via een automatische incasso. Vanaf het seizoen 2022-2023 vindt de incasso van de contributie voor alle leden geautomatiseerd plaats met behulp van ClubCollect. Dit betekent dat je vanuit ClubCollect een e-mail ontvangt met daarin het verzoek tot betaling en een link naar de online factuur op jouw persoonlijke betaalpagina. Daar heb je altijd inzage in jouw gegevens, die je ook direct kunt aanpassen en kun je aangeven of je de contributie in termijnen wilt betalen of in één keer. Daarbij bepaal je zelf, binnen onze grenzen, op welke datum/data het geld van jouw rekening wordt afgeschreven.

Delen van gegevens

Om de dienstverlening uit te kunnen voeren deelt NOVO enkele persoonsgegevens met ClubCollect, waaronder je naam, geboortedatum, e-mailadres, woonadres, bankgegevens, telefoonnummer en het te betalen bedrag. Je persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming worden verspreid of gebruikt voor commerciële doeleinden. Bekijk het Privacy Statement op de website van ClubCollect voor een exacte beschrijving van de gegevensverwerking. ClubCollect verwerkt de persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679.13-14).