Vertrouwenscontactpersoon

Soms gebeuren er zaken waarmee je als lid, trainer, coördinator, scheidsrechter, ouder/voogd van een jeugdlid, commissie- en/of bestuurslid niet graag te koop loopt en/of die erg gevoelig liggen. Er zijn verschillende mogelijkheden om hiermee om te gaan. Meestal kunnen deze onderwerpen heel goed worden besproken met een trainer/coach, coördinator, bestuurslid, jeugd- of technische commissie.

In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze uitzonderingsgevallen kan een onafhankelijke vertrouwenscontactpersoon de helpende hand bieden. Deze vormt een soort filterfunctie richting het bestuur.

NOVO beschikt over een Vertrouwenscontactpersoon
De Vertrouwenscontactpersoon stelt zich op als onafhankelijk adviseur en zal alles wat hem of haar ter ore komt vertrouwelijk behandelen. De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen die op enig moment van mening is dat een bepaald onderwerp binnen NOVO onder de aandacht gebracht dient te worden. Het beleid t.a.v. gedrag, normen en waarden is een directe verantwoordelijkheid van het bestuur. Dit beleid t.a.v. statuten en het huishoudelijke reglement is dan ook bij alle direct- en indirecte betrokkenen van NOVO bekend. Dus voor alle leden, trainers, coördinatoren, scheidsrechters, ouders/verzorgers van jeugdleden, commissie- en bestuursleden.

De vertrouwenscontactpersoon heeft een adviserende en maatschappelijke taak wanneer bijvoorbeeld geldende normen en waarden binnen NOVO overschreden worden of wanneer er sprake is van ongewenst gedrag of structureel pesten.

Aan de volgende onderwerpen kan gedacht worden:

– seksuele intimidatie

– plagen/pesten/discriminatie

– alcohol en/of drugsmisbruik

– verbaal en non-verbaal geweld

– diefstal en/of vernielingen

– familiezaken (denk aan financieel moeilijke positie)

Mocht er iets dergelijks spelen en dit wil je bespreken, dan kan je de vertrouwenscontactpersoon benaderen.

In ernstige gevallen is het mogelijk dat de politie of andere instanties hierin betrokken kunnen worden.

Belangrijk:
Alle situaties/gebeurtenissen, die raakvlakken hebben met bovenstaande onderwerpen, dienen tijdens het volleyballen te zijn gebeurd en/of op andere locaties, waarbij eigen leden, trainers, coördinatoren, scheidsrechters, ouders/voogden van jeugdleden en/of commissie- en bestuursleden betrokken zijn. Naast direct aan volleybal gerelateerde momenten kunnen dit ook activiteiten zijn georganiseerd door NOVO, zoals: toernooien, evenementen, uitstapjes, jeugdactiviteiten, e.d.

De vertrouwenscontactpersoon bij NOVO is:

Carla Thiescheffer
06 42895867

Interessante Documenten/ Documenten

[pdf-embedder url=”https://www.novovolleybal.nl/wp-content/uploads/2021/09/Presentatie-sportverenigingen-pdf-1.pdf” title=”Sociale Veiligheid in de sport – Presentatie sportverenigingen”]