Corona-informatie gebruik Sportpark Duinwetering

Sinds zaterdag 13 november zijn er nieuwe en aangescherpte coronamaatregelen in werking getreden. Hieronder vinden jullie toelichting op de richtlijnen en informatie die we graag delen en hanteren.

NeVoBo

Vanuit de bond wordt ook aandacht aan besteed aan de handhaafbaarheid van de regels en blijft hier landelijk met de overige bonden over in gesprek met het Ministerie van VWS.
Een nieuwsartikel hierover is te vinden op:

Logo-Nevobo -
www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2021/11/04/coronatoegangsbewijs-raakt-kernwaarden-clubs


Bij de bond worden tevens de protocollen actueel gewijzigd. Dit betreft oa ook de regels over het afstand houden en geen handen schudden. Deze protocollen zijn te vinden op:

Sportpark Duinwetering

Toegang sportcomplex Duinwetering

 • Het complex is toegankelijk voor trainers en spelers die op dat moment trainen of wedstrijd spelen
 • Het complex is alleen toegankelijk voor vrijwilligers die op dat moment een functionele taak/functie verrichten.
 • Het complex is niet toegankelijk voor ouders/toeschouwers die geen team gerelateerde functie hebben (alleen trainers, begeleiders en scheidsrechters zijn toegestaan)
 • Trainers en spelers mogen voor en na hun eigen wedstrijd niet gaan kijken bij wedstrijden/trainingen van andere teams, omdat zij dan onder de categorie ‘toeschouwer’ geschaard worden. Verzocht wordt zo snel mogelijk na de training/wedstrijd de zaal/kleedkamer te verlaten.
 • Tijdens wedstrijden worden tegenstanders verzocht om enkel noodzakelijke begeleiding mee te nemen.
 • Toegang tot complex en de velden is alleen mogelijk via de hoofdingang.
 • De kleedkamers zijn toegankelijk voor spelende leden. Voor 18+ leden zijn de kleedkamers toegankelijk op vertoon van een QR-code. Op de zaterdagen zal deze controle bij de hoofdingang plaatsvinden, voor doordeweekse wedstrijddagen ligt die verantwoordelijkheid bij de begeleider of trainer.

Trainingen

 • De kleedkamers zijn op doordeweekse dagen geopend.
 • Ook bij trainingen zijn toeschouwers niet toegestaan.

Sportcafé

 • Het Sportcafé is op zaterdagen vanaf 08.00 geopend.
 • Het Sportcafé is op zaterdagen enkel toegankelijk door de binnensportverenigingen. (gebruikers van de binnensportfuncties kunnen zich middels een stempel oid kenbaar maken)
 • Laatste ronde is om 19.30, om 20.00 is de kantine gesloten!
 • Voor de grote kantine kunnen andere regels gelden zoals VV Noordwijk zal hanteren.

Voor het Sportcafé zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Het Sportcafé is alleen is toegankelijk met een coronatoegangsbewijs (CTB of QR-code). Tijdens het verblijf in de kantine dient iedereen geplaceerd te zijn met andere woorden iedereen zit op een stoel of kruk. Vol = vol.
 • Het is niet toegestaan tafels en stoelen te verplaatsen.
 • Door de weeks is de kantine enkel geopend voor trainende teams.

Mondkapje

Op dagen dat de QR code bij de hoofdingang wordt gescand, is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Wij raden u echter aan dit toch te doen. Vindt er geen QR code scan plaats bij de hoofdingang, dan is het dragen van een mondkapje in de binnen accommodatie wel verplicht.

Tot slot

De maatregelen zijn niet leuk. Maar helaas ontkomen wij er niet aan. We doen een dringend beroep op een ieder zich aan de maatregelen te houden. We willen immers blijven sporten en het virus bestrijden!

CoronaCheck

Als jullie jezelf willen controleren kan dat via de CoronaCheck app. Informatie over het gebruik en de link naar downloads van de app is te vinden op:

Coronacheck.nl

We hopen jullie te blijven zien op de velden en kijken weer uit naar versoepelingen.

Sportieve groeten,

Namens het Bestuur